BTWIN KERÉKPÁROK ÉLETHOSSZIG TARTÓ JÓTÁLLÁS

Élethosszig tartó jótállás kerékpárokra

-

A jótállás alkalmazási kerete

A jótállás egy jogi keret része, amely országonként és vámterületenként különbözik.Mindig minimum ezt a jogi keretet kell alkalmazni, a B'TWIN szerződéses jótállást akkor alkalmazzuk, ha az kedvezőbb.

Ennek tisztázásaként és indikatív jelleggel az alábbi táblázat összefoglalja egy kerékpár fő alkatrészeit, a nem garanciás kopási jelenségeket és az Európai Unión belüli jótállás időtartamát.

BTWIN KERÉKPÁROK ÉLETHOSSZIG TARTÓ JÓTÁLLÁS

A TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE PDF FORMÁTUMBAN

Élethosszig tartó jótállás: gyik

A karbonvázakra miért nem érvényes az élethosszig tartó jótállás?

Jelenleg 5 év a jótállás, semmi nem zárja ki, hogy egy nap majd rájuk is vonatkozzon az élethosszig tartó jótállás.A karbonvázakat gyakran versenyen, intenzív körülmények között használják, így nehezebb az élethosszig tartó jótállás kiterjesztése.

A jótállás érvényes marad, ha eladom a kerékpáromat?

Igen! A jótállás a termékhez tartozik, nem a vásárlóhoz.Azért bizonyítanod kell, hogy te vagy a kerékpár jogos tulajdonosa.

A nyeregcsőre miért nem vonatkozik az élethosszig tartó jótállás?

A nyeregcső olyan elem, amelyen nem mutatkoznak kopási jelenségek, mint a kerékpár többi részén, viszont gyakran nem rendeltetésszerűen használják (nem tartják be a minimális vázba való beillesztés mértékét, és ez károsíthatja a nyerget és /vagy a vázat).

TÖBB INFORMÁCIÓ A 2013. JÚNIUS 1. UTÁN VÁSÁROLT B'TWIN KERÉKPÁROK ÉLETHOSSZIG TARTÓ JÓTÁLLÁSÁRÓL

A B'TWIN kerékpárok célja a teljes vásárlói elégedettség biztosítása. Éppen ezért a B'TWIN el szeretné kötelezni magát a kerékpárok minősége és megfelelő strapabírása mellett.

Ezért a B'TWIN az alábbi alkatrészekre vállal élethosszig tartó jótállást: vázak (kivéve karbonváz), villák (nem felfüggesztett villa), kormány és kormányszár (kivéve karbon)B'TWIN. Ez a jótállás a vásárlás dátumától számítva érvényes.

Ezzel a jótállással a B'TWIN vagy teljes cserét javasol a váz, a villa, a kormány és a kormánycső esetében, vagy meghatározott időn belüli javítást a Decathlon áruházak műhelyében. Pontosítva van, hogy a szállítási költség a vásárlót terheli.

Azonban ez a szerződéses kötelettségvállalás nem érvényes a használati útmutatóban leírt karbantartástól és használattól való eltérés esetén.

A fent említett alkatrészekkel szembeni jótállás érvényesítéséhez csupán el kell menni egy Decathlon áruházba a vásárlást igazoló blokkal vagy hűségkártyával.

B'TWIN fenntartja a jogot a jótállás feltételeinek ellenőrzésére és érvényesít minden, az ellenőrzéshez szükséges és hasznos intézkedést .

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a termék teljes élettartamára szóló jótállás nem zárja ki a Fogyasztóvédelmi Törvényben és a Polgári Törvénykönyvben előírt jogszabályi jótállás(ok) érvényesítését, nevezetesen:

- Fogyasztóvédelmi Törvény L. 211-4. cikke: „Az eladó köteles a szerződésnek megfelelő terméket átadni a fogyasztónak. Az eladó felelős minden olyan hibáért, amely a termék átadásának időpontjában fennáll. Az eladó felelős továbbá a csomagolásból és az összeszerelési útmutatóból, valamint az üzembe helyezésből fakadó hibákért, ha az üzembe helyezés az adásvételi szerződés alapján az eladó kötelezettsége vagy az eladó felelősségére végezték el".

- Fogyasztóvédelmi Törvény L. 211-5. cikke: „A termék az alábbi feltételek teljesülése mellett felel meg a szerződésnek:

1° A termék alkalmas az azonos típusú terméktől elvárt szokásos használatra, azaz:

megfelel az eladó által adott leírásnak, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az eladó bemutatott a vevőnek minta vagy modell formájában;

rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a vevő jogosan elvárhat tekintettel az eladó, a gyártó vagy annak képviselője által reklámban, termékcímkén vagy más módon tett nyilvános kijelentéseire;

2° Rendelkezik a felek által közösen meghatározott jellemzőkkel vagy alkalmas a vevő által igényelt, az eladó tudomására hozott és általa elfogadott különleges használatra.”

- Fogyasztóvédelmi Törvény L. 211-12. cikke: „Hibás teljesítés esetén a vevő a termék átvételétől számított két éven belül jogosult eljárást indítani.”

- Polgári Törvénykönyv 1641. cikke: „Az eladó köteles jótállni az értékesített termék azon rejtett hibáiért, amelyek lehetetlenné teszik a termék rendeltetésszerű használatát, vagy amelyek olyan mértékben korlátozzák azt, hogy a vevő a hiba ismeretében nem vagy csak csökkentett áron vásárolta volna meg a terméket.”

- Polgári Törvénykönyv 1648. cikke: „A szavatossági hiba miatti keresetet a vevőnek a hiba felfedezésétől számított két éven belül kell benyújtania.”