TDT_SERVICE_RACKETSJÓTÁLLÁS

AZ ARTENGO INGYENESEN 10 ÉV JÓTÁLLÁST VÁLLAL A PPR 100 ÉS PPR 130 KÜLTÉRI PINGPONGÜTŐKRE.

Az ARTENGO ingyenesen, a vásárlástól számítva 10 év jótállást vállal a PPR100 Outdoor, PPR130 outdoor és PPR130 kültéren használatos pingpongütő szettekre, amely érvényes a Decathlon áruházakban vagy a Decathlon weboldalán.

Ezzel a jótállással az Artengo termékcserét kívál egy vele azonos vagy az ugyanazon termékcsaládban lévő termékre az esetben, ha a termék a rendeltetésszerű használata során eltörik.

Felhívjuk a figyelmedet, hogy ez a jótállás nem terjed ki:
- a termék normál kopására,
- a közösségben való használatra,
- a karbantartás hiányából, vagy a nem megfelelő, durva anyagokkal való karbantartás miatt bekövetkezett károkra
- a karcolásokra,
- az elszineződésre.

A jótállás érvényesítéséhez a vásárlónak be kell vinnie a terméket a hozzá legközelebb eső Decathlon áruházba. A Decathlon csapata eldönti, hogy a visszahozott termék megfelel-e a jótállási feltételeknek. Felhívjuk figyelmedet, hogy a szállítási költség a vásárlót terheli.

A kezes neve és címe:
ARTENGO – DECATHLON SA
4, Boulevard de Mons
59 650 VILLENEUVE D’ASCQ

A törvény kimondja:

Az általa adott jótállástól függetlenül az eladót kötik a Fogyasztóvédelmi Törvény L217-4 – L217-12. cikkeiben hivatkozott jogszabályi jótállási szabályok, illetve az értékesített termék hibáira vonatkozó jogszabályi jótállási szabályok a Polgári Törvénykönyv 1641–1648. és 2232. cikkeiben meghatározott feltételek szerint.

Amennyiben a fogyasztó a termék megfelelőségének szavatolására vonatkozó jogszabályra hivatkozva jár el, a termék átvételétől számított két éven belül érvényesítheti jogait. A fogyasztó választhat a termékjavítás és a termékcsere között a Fogyasztóvédelmi Törvény L217-9. cikkébe foglalt költségfeltételek betartása mellett. A fogyasztónak nem kell bizonyítania a termékkel kapcsolatos megfelelési hiba fennállását a termék átvételétől számított huszonnégy hónap alatt.

Amennyiben a fogyasztó a vásárolt termék Polgári Törvénykönyv 1641. cikke szerinti rejtett hibáira vonatkozó jótállási kötelezettségre hivatkozva jár el, választhat az értékesítési szerződés megszüntetése és a termék árának csökkentése között a Ptk. 1644. cikkének megfelelően.

Részletek:

Fogyasztóvédelmi Törvény L217-4. cikke
Az eladó köteles szerződésszerű terméket szállítani a fogyasztónak és felelősséggel tartozik a termék átadásakor fennálló, szerződésnek való megfelelési hibákért.
Az eladó felel továbbá a csomagolásból és az összeszerelési vagy üzembe helyezési utasításokból eredő megfelelési hibákért, amennyiben az üzembe helyezés a szerződés alapján az eladó kötelezettsége vagy azt az eladó felelősségére végezték el.

Fogyasztóvédelmi Törvény L217-5. cikke
A termék szerződésszerűnek minősül:
Ha alkalmas a hasonló terméktől elvárt szokásos használatra, azaz:
- megfelel az eladó által adott leírásnak és rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az eladó bemutatott a vevőnek minta vagy modell formájában;
- rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a vevő jogosan elvárhat tekintettel az eladó, a gyártó vagy annak képviselője által reklámban, termékcímkén vagy más módon tett nyilvános kijelentéseire;
Rendelkezik a felek által közös megegyezéssel meghatározott jellemzőkkel vagy alkalmas a vevő által igényelt, az eladó tudomására hozott és általa elfogadott különleges használatra.

Fogyasztóvédelmi Törvény L217-12. cikke
A szerződésnek való megfelelés hibája miatt a fogyasztó a termék átvételétől számított két éven belül jogosult eljárást kezdeményezni.

Fogyasztóvédelmi Törvény L217-16. cikke
Amennyiben a vevő a jótállás körébe tartozó javítást kér az eladótól valamely ingó dolog megvásárlásakor vagy javításakor a részére nyújtott jótállás ideje alatt, a hátralévő jótállási idő meghosszabbodik a javítási időszak tartamával, feltéve, ha a javítás több mint hét napot vesz igénybe.
Ez az időszak a vevő kérelmének napján, illetve az érintett termék javításra való átadásának napján kezdődik, amennyiben a termék átadása a javítási kérelemhez képest későbbi időpontban történik.

Polgári Törvénykönyv 1641. cikke
Az eladó köteles jótállni az értékesített termék azon rejtett hibáiért, amelyek lehetetlenné teszik a termék rendeltetésszerű használatát, vagy amelyek olyan mértékben korlátozzák azt, hogy a vevő a hibák ismeretében nem vagy csak csökkentett áron vásárolta volna meg a terméket.

Polgári Törvénykönyv 1648. cikk, (1) bekezdés
A szavatossági hiba miatti keresetet a vevőnek a hiba felfedezésétől számított két éven belül kell benyújtania.